ประโยชน์โยคะไทย – Benefits of Yoga Thai Style

โยคะมีประโยชน์เยอะจนบอกไม่ถุก…     Yoga has so many benefits I can’t even say! …แต่จอร์จพยายาม….                                …But, I will try….

 

๑  อวัยวะทำงานได้ดีๆ                                Your organs work really well

๒  เพิ่มปัญญาการใช้บังคับของเส้นประสาท    Use  nerve force more intelligently

๓  ลมหายใจได้ง่าย                                     Easy breathing

๔  ความสุขอื่นๆ เป็นตัวเอง                       Feel really good being yourself

๕  รู้สึกเชื่อมต่อกับชีวิต                               Feel connected with life

๖  ลดน้ำหนัก                                                 Lose weight

๗  ชีวิตยาวก็สุขภาพดีเลย                         Live long and healthy! 555

excerpt from my practice today outside MBK

เพลิดเพลินนะครับ     Hope you enjoyed!

Advertisements

Leave a comment

Filed under ไทย, Health, Language, Yoga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s